Data publikacji

2019-11-25

}

Termin składania oferty

2019-12-16,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Powstańców Śląskich 135 we Wrocławiu

Rodzaj robót

zaprojektowanie i montaż windy osobowej 

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:

Wojciech Doroszkiewicz
tel. 71 772 63 13,
wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:

Dariusz Kutera
tel. 606908112,
dariusz.kutera@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAPROJEKTOWANIE I MONTAŻ WINDY OSOBOWEJ (elektryczny lub hydrauliczny) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstańców Śląskich 135 we Wrocławiu.

W ofercie należy podać następujące informacje:

1. koszt opracowania dokumentacji proejktowej z terminem uzyskania pozwolenia na budowę wraz z odstępstwami a także termin ważności oferty,

2. koszt wybudowania windy osobowej z terminem realizacji oddaty podpisania umowy a także termin ważności oferty

3. okres udzielonej gwarancji

Przewidywany termin realizacji zamówienia:  2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16 – w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 606 908 112.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.