Data publikacji

2019-10-07

}

Termin składania oferty

2019-10-21,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Henryka Probusa 8 we Wrocławiu

Rodzaj robót

roboty dekarskie

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 71 772 63 10,
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Zuzanna Moskal
tel. 71 772 63 44
zuzanna.moskal@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie dachu budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonego we Wrocławiu przy ul. Henryka Probusa 8.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: I-II kwartał 2020 r.

Dodatkowe informacje, protokół konieczności oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16, tel.071/772-63-10 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Szczegółowe kosztorysy ofertowe wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16 – w terminie do dnia 21 października 2019 r.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 71/772-63-44.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie w wysokości 3% maksymalnego wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu pogwarancyjnego odbioru robót.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.