Data publikacji

2020-06-22

}

Termin składania oferty

2020-07-17,  do godz. 14:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Racławickiej 36/38 we Wrocławiu

Rodzaj robót

dokumentacja projektowa

Osoba kierująca projektem

Wojciech Doroszkiewicz

tel. 696 378 538,
wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:

Emilia Fatyga
tel. 609 991 310

mail: emilia.fatyga@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej na rezlizację robót budowlanych polegających na remoncie elewacji oraz ogrodzenia posesji budynku mieszkalnego położonego przy ul. Racławickiej 36/38 we Wrocławiu.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: III kwartał 2020 r.

Ofertę cenową należy złożyć w zamkniętych i opisanych kopertach w sekretariacie Biura nr 2 Spólki ATENA&HJW Sp. z o.o. przy al. J. Hallera 14b we Wrocławiu bądz przesłać drogą elektroniczną na anstępujący adres:

biuro@atena-hjw.pl

w terminie do dnia 17 lipca 2020 r.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 609 991 310, mail: emilia.fatyga@atena-hjw.pl

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.