Data publikacji

2019-11-26

}

Termin składania oferty

2019-12-10,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Roosevelta 4 we Wrocławiu

Rodzaj robót

instalacyjne

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 71 772 63 10,
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Bożena Kwiatkowska
tel. 71 772 63 40,
bozena.kwiatkowska@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na wymianie instalacji kanalizacyjnej pionie lokali mieszkalnych nr 4, 8, 12, 16, zasilającej lokale mieszkalne nr 5, 9, 13 i 17 w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Roosevelta 4.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: I kwartał 2020 r.

Dodatkowe informacje, protokół konieczności oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16, tel.071/772-63-10 oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Oferty cenowe wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA&HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6 – pok. nr 16 – w terminie do dnia 10 grudnia 2019 r.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 71/772-63-40.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.