Data publikacji

2022-01-05

}

Termin składania oferty

2022-01-17, godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Roosevelta 7 we Wrocławiu.

Rodzaj robót

usługi porządkowe

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 609-988-684
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Zarządca nieruchomości:
Anna Sadowczyk
tel. 694-828-315
anna.sadowczyk@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe – Usługa polegająca na świadczeniu usług porządkowych w zakresie stałego utrzymania czystości powierzchni wewnętrznej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Roosevelta 7 oraz jego otoczenia – zgodnie z załączonym  zakresem czynności
507,95 m2 powierzchni wewnętrznej (w tym klatka schodowa, strych, korytarze piwniczne, pralnia)
70,29 m2 powierzchni zewnętrznej (chodniki, brama przechodnia).

Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usług: od 01 lutego 2022 r.

Oferty cenowe na załączonym formularzu ofertowym prosimy składać drogą mailową na adres: aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl w terminie do dnia 17 stycznia 2021 r do godz. 15:30.

Formularz ofertowy oraz zakres czynności związanych z utrzymaniem czystości, można pobrać z naszej strony internetowej z Załączników poniżej.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości lub części zapytania ofertowego bez podania przyczyny.