Data publikacji

2020-07-15
}

Termin składania oferty

2020-07-27,  do godz. 14:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sudeckiej 113 we Wrocławiu

Rodzaj robót

remont balkonów

Osoba kierująca projektem

Sprawy techniczne:           
Emilia Fatyga
tel. 609 991 257
emilia.fatyga@atena-hjw.pl
Sprawy proceduralne:
Wojciech Doroszkiewicz
tel. 696 378 538
wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie balkonów i wykonaniu zadaszeń w części budynku mieszkalnego, stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej, położonego we Wrocławiu przy ul. Sudeckiej 113.

Przewidywany termin realizacji zamówienia od III kwartał 2020 r.

Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami:

Emilia Fatyga nr tel.:  609 991 257, adres e-mail: emilia.fatyga@atena-hjw.pl

Szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z formularzem ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na następujący adres:

biuro@atena-hjw.pl
w terminie do dnia 27 lipca 2020 r. do godz. 14.00

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.