Data publikacji

2019-06-24

}

Termin składania oferty

2019-07-19,  do godz. 14:00

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sudeckiej 78 we Wrocławiu

Rodzaj robót

klatka schodowa

Osoba kierująca projektem

Sprawy techniczne:

Emilia Fatyga, tel.: 609 991 296

Sprawy proceduralne:

Daria Hellwing-Zajdel, tel.: 71 77 26 301

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie klatki schodowej w budynku mieszkalnym, stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej, położonym we Wrocławiu przy ul. Sudeckiej 78.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: II – III kwartał 2019 r.

Dodatkowe informacje, protokół konieczności oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. przy al. J. Hallera 14b we Wrocławiu, tel. 609 991 296.

Formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć w Sekretariacie Biura nr 2 Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy al. J. Hallera 14b – w terminie do dnia 19 lipca 2019 r. do godz. 14:00.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z p. Emilią Fatygą pod nr telefonu: 609 991 296.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.