Data publikacji

2021-10-01

}

Termin składania oferty

2021-12-15,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętokrzyskiej 38 we Wrocławiu

Rodzaj robót

roboty ogólnobudowlane

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 609-988-684,
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Tomasz Chomiak
tel. 694-992-476,
tomasz.chomiak@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na przemurowaniu fragmentu elewacji podwórzowej – podpory nadproża drzwi garażowych w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej 38.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: I kwartał 2022 r.

Przedmiar robót oraz formularz ofertowy można pobrać z naszej strony internetowej z załączników poniżej.

Szczegółowe kosztorysy ofertowe (w formacie pdf) wraz z formularzem ofertowym należy składać drogą mailową na adres: aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl – w terminie do dnia 13 października 2021 r. do godz. 15:30.

UWAGA! Przedłużono termin zbierania ofert do dnia 15 grudnia 2021 r. do godz. 15:30.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru ds. ogólnobudowlanych pod nr telefonu 694-992-476.

Uwaga! Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.