Data publikacji

2021-08-04

}

Termin składania oferty

2022-01-24,  do godz. 15:30

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Trzebnickiej 12 we Wrocławiu

Rodzaj robót

instalacyjne

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Aleksandra Parcheniak
tel. 609-988-684,
aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Krzysztof Wojtyczka
tel. 692-425-860
krzysztof.wojtyczka@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na przebudowie instalacji gazowej (poziom i piony) w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej 12.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: I połowa 2022 r.

Przedmiar robót, dokumentację projektową oraz formularz ofertowy można pobrać z naszej strony internetowej z załączników poniżej.

Szczegółowe kosztorysy ofertowe (w formacie pdf) wraz z formularzem ofertowym należy składać drogą mailową na adres: aleksandra.parcheniak@atena-hjw.pl w terminie  do dnia 16 sierpnia 2021 r. do godz. 15:30.

UWAGA! Przedłużono termin zbierania ofert do dnia 24 stycznia 2022 r. do godz. 15:30.

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu 692-425-860.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie w wysokości 3% maksymalnego wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po przeprowadzeniu gwarancyjnego przeglądu robót.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.