Data publikacji

2024-05-16

}

Termin składania oferty

2024-05-27

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zielińskiego 53-53a we Wrocławiu

Rodzaj robót

remont (wymiana) świetlika

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Wojciech Doroszkiewicz
wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Hubert Buła
tel. 609 991 310
hubert.bula@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie (wymianie) świetlika  budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonego we Wrocławiu przy ul. Zielińskiego 53-53a.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: II/III kwartał 2024 r.

Szczegółowe kosztorysy ofertowe wraz z formularzem ofertowym należy przesłać na adres poczty elektronicznej: biuro@atena-hjw.pl w terminie do dnia 27 maja 2024 r.

Konstrukcja może być zbliżona do dotychczasowej, świetlik tak jak teraz ma być ze spadkiem i miał około 2-3m wysokości

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru – p. Hubertem Bułą pod nr telefonu 609 991 310

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.