Data publikacji

2019-12-04

}

Termin składania oferty

2019-12-27, do godz. 14.00.

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Żołnierskiej 15/17 we Wrocławiu

Rodzaj robót

roboty dekarskie

Osoba kierująca projektem

Sprawy proceduralne:
Wojciech Doroszkiewicz
tel. 71 772 63 13,
Wojciech.doroszkiewicz@atena-hjw.pl

Sprawy techniczne:
Dariusz Kutera
tel. 606 908 112
dariusz.kutera@atena-hjw.pl

Wyniki

NIE

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na remoncie dachu, z uwzględnieniem zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków, tj. utrzymanie dachówki ceramicznej karpiówki w kolorze czerwonym, w budynku mieszkalnym, stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej, położonym we Wrocławiu przy ul. Żołnierskiej 15/17.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: I/II kwartał 2020 r.

Dodatkowe informacje, przedmiar robót oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. przy  al. gen. Hallera 14b oraz można pobrać z naszej strony internetowej.

Szczegółowe kosztorysy ofertowe wraz z formularzem ofertowym należy złożyć w siedzibie Spółki ATENA & HJW Spółka z o.o. we Wrocławiu przy al. gen. Hallera 14b, w terminie do dnia 27 grudnia 2019 r. do godz. 14.00

W sprawach technicznych proszę kontaktować się z Inspektorem Nadzoru pod nr telefonu: 606 908 112.

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.