Data publikacji

2017-02-21

h

Treść ogłoszenia

Informujemy, że w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, Sejmik Województwa Dolnośląskiego wprowadził w granicach administracyjnych Gminy Wrocław ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, określone Uchwałą nr XLI/1405/17 z dnia 30.11.2017r.