Data publikacji

2017-12-01

h

Treść ogłoszenia

Uprzejmie Informujemy, że w dniu 18 września 2017 r. Zgromadzenia Wspólników Spółek ATENA & HJW Sp. z o.o. oraz Y.A.R.D. Sp. z o.o. podjęły uchwały o połączeniu Spółek zarządzających nieruchomosciami. 

W wyniku połączenia w/w Spółek, z dniem 1 grudnia 2017 r., spółka ATENA & HJW Sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Y.A.R.D. Sp. z o.o. Skutek ten nastąpił z mocy prawa, bez konieczności zawierania jakichkolwiek aneksów lub porozumień do zawartych już umów. W związku z powyższym od dnia 1 grudnia 2017 r. zarządca nieruchomości działa pod nazwą (firmą):  

 

ATENA & HJW Sp. z o.o. 

 

i jest reprezentowany przez Zarząd Spółki w składzie : 

Prezes Zarządu Spółki – Jolanta Janasik, 

Wiceprezes Zarządu Spółki – Mirosława Banaszak 

Członek Zarządu Spółki – Krystyna Masłyk. 

 

Fakt połączenia Spółek nie wiąże się z żadnymi zmianami organizacyjnymi w procesie obsługi klientów, w związku z czym pracownicy Spółki będą nadal obsługiwali dotychczasowych klientów „Y.A.R.D.” Sp. z o.o. w Biurze nr 3 YARD, przy ul. R. Dmowskiego 15D we Wrocławiu.