Wspólnota Mieszkaniowa

pl. Św. Macieja 20 we Wrocławiu

Opis

„Remont elewacji wraz z dopciepleniem oraz wymiana stolarki okiennej i bramy wejściowej budynku położonego przy pl. Św. Macieja 20 we Wrocławiu” Całkowita wartość projektu: 254 332,76 PLN Wartość dofinansowania: 118 229,19 PLN W ramach projektu zostały wykonane roboty budowlane polegające na remoncie klatki schodowej oraz elewacji w budynku mieszkalnym położonym przy pl. Św. Macieja 20 we Wrocławiu. Projekt został zakończony w lipcu 2012 r.

Galeria

Współfinansowane z programów: