Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Henryka Pobożnego 25 we Wrocławiu

Opis

„Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Pobożnego 25 we Wrocławiu” Całkowita wartość projektu: 861 160,49 PLN Wartość dofinansowania: 602 701,18 PLN W ramach projektu zostały wykonane roboty budowlane polegające na remoncie elewacji tylnej, remoncie ścian szczytowych oraz remoncie elewacji frontowej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Henryka Pobożnego 25 we Wrocławiu.

Galeria

Współfinansowane z programów: