Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Jagiellończyka 2 we Wrocławiu

Opis

„Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Jagiellończyka 2 we Wrocławiu”. Całkowita wartość projektu: 538 713,60 PLN Wartość dofinansowania: 438 516,03 PLN W ramach projektu zostały wykonane roboty budowlane polegające na wymianie pionów wodno-kanalizacyjnych oraz remoncie elewacji frontowej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Jagiellończyka 2 we Wrocławiu.

Galeria

Współfinansowane z programów: