Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Kazimierza Jagiellończyka 24 we Wrocławiu

Opis

„Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 24 we Wrocławiu”. Całkowita wartość projektu: 475 092,11 PLN Wartość dofinansowania: 375 408,72 PLN W ramach projektu zostały wykonane roboty budowlane polegające na remoncie elewacji frontowej oraz elewacji podwórzowej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 24 we Wrocławiu.

Galeria

Współfinansowane z programów: