Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Kazimierza Jagiellończyka 26 we Wrocławiu

Opis

„Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 26 we Wrocławiu”. Całkowita wartość projektu: 595 204,52 PLN Wartość dofinansowania: 476 583,07 PLN W ramach projektu zostały wykonane roboty budowlane polegające na remoncie elewacji frontowej oraz elewacji podwórzowej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 26 we Wrocławiu.

Galeria

Współfinansowane z programów: