Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Trzebnicka 28 we Wrocławiu

Opis

„Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul. Trzebnicka 28 we Wrocławiu”. Całkowita wartość projektu: 320 245,23 PLN Wartość dofinansowania: 214 118,37 PLN W ramach projektu zostały wykonane roboty budowlane polegające na remoncie elewacji frontowej oraz elewacji podwórzowej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Trzebnickiej 28 we Wrocławiu.

Galeria

Współfinansowane z programów: