Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Jedności Narodowej 49, Kilinskiego 36 we Wrocławiu

Opis

„Remont kamienicy przy ul. Jedności Narodwej 49, Kilińskiego 36 we Wrocławiu” Całkowita wartość projektu: 492 981,44 PLN Wartość dofinansowania: 270 765,66 PLN W ramach projektu w okresie od czerwca do października 2013 r. zostaną wykonane roboty budowlane polegające na remoncie dachu i balkonów w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Jedności Narodowej 49, Kilińskiego 36 we Wrocławiu.

Galeria

Współfinansowane z programów: