Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Jedności Narodowej 77 we Wrocławiu

Opis

„Remont elewacji oraz klatki schodowej kamienicy położonej przy ul. Jedności 77 we Wrocławiu” Całkowita wartość projektu: 339 009,11 PLN Wartość dofinansowania: 196 226,99 PLN W ramach projektu zostały wykonane roboty budowlane polegające na remoncie klatki schodowej oraz elewacji w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Jedności narodwej 77 we Wrocławiu. Projekt został zakończony w lipcu 2012 r.

Galeria

Współfinansowane z programów: